Uuringud ettevõttele

"Organisatsiooni või meeskonna hetkeolukorra uuring"

Millal vajavad organisatsioonid ja meeskonnad hetkeolukorra kaardistamise teenust?

Meie ja meie klientide kogemuse põhjal o­n selleks enamasti vajadus, siis kui:

 • Tunnete, et organisatsioonis “on midagi lahti”, et o­n olemas mingid probleemid, “kitsaskohad”, mis häirivad või lausa takistavad edukat töö tegemist/firma toimimist. Millega aga täpselt o­n tegemist, ning kuidas asja parandada, selle määratlemises vajaksite abi.
 • Kui te tunnete, et olete oma organisatsiooniga jõudnud punkti, kust tahaksite liikuda edasi, ent ei ole päris kindel, kas selleks o­n kõik vajalik “seljakotis” kaasas. Kas o­n midagi, mis võib edasiliikumise seatud eemärkide poole ohtu seada?
 • Kui tahate kaardistada oma organisatsiooni tugevused-nõrkused, et saadud infot kasutada strateegiliste otsuste tegemisel.

Teenuse sisu:

 • Teie organisatsiooni jaoks aktuaalsete valdkondade määratlemine koostöös juhtkonnaga. (kas vajate tõepoolest kõigi organisatsiooni protsesside kaardistamist või tajute olulisemana mõnd konkreetsemat valdkonda, näit. suhtlemiskultuur organisatsioonis, reeglite toimimine, klienditeeninduse kvaliteet, jne.)
 • Iga valdkonna hetkeseisu puudutavate andmete kogumine – individuaalsed ja grupikohtumised töötajatega, olemasolevate andmete kogumine/analüüs (näiteks firma reeglite raamat), individuaalsed kohtumised juhtidega, arutelud, kodused tööd, tööprotsessi vaatlus ja analüüs.
 • Saadud andmete töötlemine ja analüüs
 • Organisatsiooni “kitsaskohtade”, arengut pidurdavate ja toetavate tegurite analüüs
 • Edasist käsitlust vajavate valdkondade ning efektiivsemate meetodite (personali koolitamine, töönõustamisprotsess, firmasisese protsessi edasi juhtiva isiku koolitamine/toetamine, juhtide individuaalne koolitus, juhtide grupikoolitus, jne.) määratlemine
 • Protsessi kokkuvõte juhtkonnale
 • Arengusuundade määratlemine koostöös juhtkonna (ja töötajatega)

  Nimi *

  *

  Telefon *

  Küsimus
  *